Nieuws

“Met het Reisloket maken we de wereld van senioren groter”

Mobiliteit is een basisbehoefte. Als je mobiel bent, kun je familie opzoeken, naar het ziekenhuis en andere afspraken. Om senioren te helpen het openbaar vervoer te gebruiken, heeft DTV Consultants in opdracht van de Regio West-Brabant het Reisloket ontwikkeld. Bij het Reisloket kunnen senioren hun vragen stellen over het openbaar vervoer (ov). Het mobiele informatiepunt is bedoeld om de mobiliteit van senioren te vergroten en ze te helpen zelf met de bus of de trein te reizen. De eerste resultaten zijn een succes: drie tot vier op de tien mensen maakt de stap naar het ov.

Tegenwoordig is het ov voor iedereen goed toegankelijk. “Met name in Noord-Brabant is veel geïnvesteerd in de fysieke toegankelijkheid”, vertelt Adviseur Gedrag Harmen Krusemeijer van DTV Consultants. “Bushaltes zijn opgehoogd en anders ingericht zodat mensen makkelijk kunnen instappen, er is een bankje voor tijdens het wachten en er zijn lage vloerbussen met een drempelloze instap. Toch zijn er nog veel senioren die niet snel de bus pakken. Soms door onwetendheid over hoe een OV-chipkaart werkt of omdat zij simpelweg de ervaring niet hebben. Zonde, door het gebruik van het ov vergroten senioren hun zelfredzaamheid. Daarnaast biedt het hen de kans zo lang mogelijk mee te doen in de maatschappij.”

Toegankelijkheid

De Regio West-Brabant stelde financiering beschikbaar voor projecten om senioren te helpen openbaar vervoer te gebruiken. DTV Consultants heeft toen het Reisloket opgezet. De eerste stap was een analyse om het gedragsprobleem te ontdekken. “Dat was snel duidelijk: senioren maken relatief weinig gebruik van het openbaar vervoer terwijl het fysiek wel mogelijk is. Dus we moesten de mentale toegankelijkheid verbeteren. Mensen moeten de stap durven nemen om het ov te gebruiken. Er was gedragsverandering nodig. Maar hoe kunnen we hun kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden vergroten? Door naar de mensen toe te gaan met een informatiepunt waar ze terechtkunnen met al hun vragen over het ov.”

Een duwtje in de rug

Op locatie geven voorlichters van DTV Consultants samen met vrijwilligers voorlichting over het openbaar vervoer en beantwoorden ze alle vragen. Mensen kunnen ook ter plekke schriftelijk een OV-chipkaart aanvragen. Dan krijgen ze die thuis op de mat bezorgd. “De pas direct op locatie aanvragen is een enorme stimulans, want niet alle senioren zijn digitaal vaardig. We vertellen verder welk vervoer er allemaal aanwezig is in de regio waar we op dat moment staan met het Reisloket. We proberen vaak een bus en chauffeur van Arriva in de buurt te hebben zodat de aanwezigen een kijkje kunnen nemen in de bus. Veel mensen zijn tien of twintig jaar niet met de bus geweest. Sommigen zelfs nog nooit. Door een tour in de bus krijgen ze vertrouwen en zullen ze eerder gebruikmaken van het openbaar vervoer.”

Het loket is een succes. Drie tot vier op de tien mensen maakt de stap naar het ov. “Dat is een enorm resultaat met een relatief kleine interventie. We spreken mensen persoonlijk aan, geven aandacht en hulp op maat. Dat verandert het gedrag. Dat is mooi om te zien. Senioren willen dus wel met de bus of trein, maar hebben een duwtje in de rug nodig.

Het mooiste aan dit project is dan ook dat je mensen écht kunt helpen. We helpen hun wereld groter maken of te behouden. We besteden aandacht aan hen. Dat maakt het dankbaar werk. We kunnen niet elke individuele vraag en probleem oplossen, maar wel heel veel.”

Als verkeerskundig adviesbureau houdt DTV Consultants zich bezig met veilige en duurzame mobiliteit. Het ontwikkelen van gedragscampagnes is één van de manieren om bij te dragen aan het toegankelijk maken van mobiliteit.