Nieuws

Praktijkstudie brengt potentie last mile oplossingen IJmond in beeld

Onder welke voorwaarden kan een last-mile vervoersoplossing vanaf OV knooppunten bedrijventerreinen in de regio beter bereikbaar maken? DTV Consultants en De Boom en het Meer hebben in opdracht van IJmond Bereikbaar samen een praktijkstudie uitgevoerd om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wat blijkt: voor verschillende bedrijventerreinen liggen er kansen om er een succes van te maken.

In het onderzoek is gefocust op zes bedrijventerreinen. De Boom en het Meer heeft een praktijkproef uitgevoerd. Medewerkers die op de betreffende bedrijventerreinen werken, konden gratis een last-mile oplossing uitproberen. Hiervoor zijn fietsen en e-bikes aangeboden vanaf de treinstations Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de proefperiode zijn in totaal 140 ritten gemaakt.

DTV Consultants heeft gesprekken gevoerd met stakeholders en enquêtes afgenomen onder werknemers en werkgevers. Hiermee is in kaart gebracht wat men vindt van een last-mile oplossing (attitude), welke behoeften er zijn en welke mogelijkheden en eventuele drempels betrokkenen zien.

De informatie die is opgehaald uit de praktijkproef, gesprekken en interviews is uitgewerkt in een scenario per bedrijventerrein. Deze zijn opgebouwd uit vier aspecten:

  • Behoeften van de gebruiker
  • Operationele haalbaarheid
  • Economische haalbaarheid
  • Financiële haalbaarheid

Blauwdruk voor vervolgstappen

Nick Ruiter, programmamanager van IJmond Bereikbaar: “Een van onze thema’s is ‘Bewust reizen’. We stimuleren mensen om hun reis met verschillende duurzame vervoersmiddelen invullen. Een last-mile oplossing kan daar zeker aan bijdragen. Het onderzoek laat zien dat er voor drie van de zes onderzochte bedrijventerreinen potentie is om succesvol een last-mile oplossing te implementeren. En wat er daarvoor moet gebruiken. Zo hebben een blauwdruk om gericht vervolgstappen te kunnen nemen.”

Meer informatie over de praktijkstudie of wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze adviseurs van team Gedrag.