Verkeer op de kaart: digitaliseren met GIS

Een plaatje zegt zoveel meer dan woorden en steeds vaker is dat voor verkeerskundigen een geografische afbeelding uit een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Wegbeheerders kunnen zo in één oogopslag zien waar het verkeersonveilig is, wat hoofdfietsroutes zijn en waar de doorstroming in het geding is, het liefst interactief. Ook levert het relevante informatie op voor analyses en onderzoeken. De geografische component van verkeerskundige analyses wordt daarom steeds belangrijker, zo ook bij DTV.

Een verkeerskundige kaart komt echter niet zomaar tot stand. Wat is het einddoel en welke basismaterialen heb je tot je beschikking? En welke verwerkingen leiden je van het basismateriaal tot het einddoel? Ons team Data & Development biedt expertise en ondersteuning in vele uiteenlopende adviestrajecten van DTV. Zo ook op het gebied van GIS en kruispuntontwerp. Zij zien verschillende uitdagingen bij de totstandkoming van digitale verkeerskaarten:

  • Het basismateriaal aan het begin van projecten is vaak van wisselende kwaliteit. Er worden bijvoorbeeld Pdf’s of zelfs viltstifttekeningen aangeleverd. In dat laatste geval is ouderwets handwerk noodzakelijk.
  • Het basismateriaal is divers. Het ene netwerk bevat informatie over gereden snelheden en het andere over de maximumsnelheden en de netwerken passen net niet of helemaal niet op elkaar. En een derde netwerk bevat weer informatie over de reistijden van het openbaar vervoer. Bij kleinere netwerken kan het zinvol zijn om de eigenschappen handmatig over te dragen, maar bij een grote gemeente of provincie, kan het handig zijn om dat geautomatiseerd te doen. Dan is het belangrijk om alert te zijn op uitzonderingen.
  • Presentatie aan de eindgebruiker. De belangrijkste tools die in de markt beschikbaar zijn, bieden uitgebreide mogelijkheden om kaartmaterialen online en interactief te ontsluiten. Hoe uitgebreid deze mogelijkheden ook zijn, de systemen kennen ook hun beperkingen. Dat heeft niet alleen te maken met de presentatie zelf, maar ook met de manier waarop de data ontsloten wordt. Moet de kaart met een wachtwoord beveiligd worden of mag iedereen het zien? Moet er een verkeerskundige bij kunnen of alleen een GIS-specialist? In sommige gevallen kan het dan beter zijn om zelf iets te bouwen, maar dat kost natuurlijk meer tijd.

Toepassing GIS in projecten

Het team Data & Development gaat deze uitdagingen graag aan. Dat doen we met een combinatie van vakbekwaamheid, maar ook inventiviteit en creativiteit. Voorbeelden van projecten waarin GIS een belangrijke rol speelt zijn:

Meer weten?

Wil je meer informatie over de toepassing van GIS in je projecten of eens van gedachten wisselen? Neem contact op met één van onze medewerkers of neem hier een kijkje.