Impactanalyse: Utrecht brengt effecten 30 km/uur in kaart en trekt op met OV- en hulpdiensten

Ambities voor veilige en leefbare wegen staan soms onbedoeld tegenover de doelstellingen van het OV en nood- en hulpdiensten. Thema’s als duurzaamheid en verkeersveiligheid versus rijtijdverlies, reissnelheid en betrouwbaarheid. Ook in Utrecht, waar bijna alle straten een snelheidslimiet van 30 km/uur krijgen. Om de belangen zo goed mogelijk af te stemmen en in beeld te brengen wat de effecten nu precies zijn, kiest de gemeente voor het uitvoeren van een impactanalyse op het OV en nood- en hulpdiensten. De opdracht wordt uitgevoerd door DTV Consultants, en moet leiden tot aanbevelingen voor specifieke maatregelen.

Bijzonder aan de impactanalyse is dat alle stakeholders participeren in het onderzoek: een aanpak die richtinggevend kan zijn voor andere steden en gemeenten. Utrecht wil met deze brede aanpak een goed beeld vormen van de opgave voor alle partijen. Om vervolgens samen een strategie te bepalen waarbij de ambities van de gemeente om 30 in te voeren en behoeften van OV en de Nood-en hulpdiensten samen komen. Een dergelijke integrale aanpak, waarbij OV én nood-en hulpdiensten samen participeren, is nog niet veel gedaan. Terwijl een goede afstemming met stakeholders juist een positief effect kan hebben op draagvlak en resultaten.

Van onderzoek naar maatregelen

De onderzoeksopzet staat inmiddels vast. Met de verschillende betrokken partijen: gemeente, OV-bedrijven en de nood- en hulpdiensten zijn de zorgen en knelpunten in kaart gebracht, net als de doelstellingen per organisatie. Belangrijkste vraag is wat het effect van de 30 km/uur ambitie is op de reistijd, betrouwbaarheid en comfort van het OV en nood- en hulpdiensten. Daarvoor worden de komende maanden analyses en effectmetingen gedaan. Het is de bedoeling om daarnaast gezamenlijk te komen tot compenserende maatregelen voor de verschillende wegen in Utrecht.

Achtergrond: ambities voor een leefbare en veilige stad

Al sinds 2016 heeft Utrecht 30 km/uur als norm. Uiteindelijk krijgen bijna alle Utrechtse straten een snelheidslimiet van 30 km/uur. De ambities komen voort uit het Mobiliteitsplan 2040 en het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Met een groeiend inwonersaantal moet de nieuwe afweging bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde stad, en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gedachte is bovendien: een lagere snelheid geeft meer ruimte voor duurzame vervoerswijzen als fietsen en lopen. Alleen op wegen met een stedelijke verbindingsfunctie blijft de limiet hoger en bij verbindingswegen naar het centrum wordt per situatie een afweging gemaakt voor 30 of 50.

De resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2023.