Sharing & Daring: alles uit de kast voor Het Nieuwe 30

Gisteren was de eerste editie van Sharing & Daring, een event van DTV Consultants in het teken van kennisdeling en discussie. Voor en door collega’s, met als doel te leren van praktijkcases en elkaar. Op het programma stond een actueel en spraakmakend onderwerp: Het Nieuwe 30. Hans Godefrooij trapte af met de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe wegcategorie GOW30. Vervolgens kwamen uiteenlopende onderzoeken en cases aan bod. We sloten de avond af met discussie over zaken als functionaliteit, inrichting, uitvoerbaarheid en gedragsmaatregelen.

Aan kennis en inspiratie geen gebrek over de nieuwe wegcategorie GOW30 en alles wat erbij komt kijken. Het houdt de gemoederen in verkeerskundig Nederland bezig. En dat was te merken bij de uiteenlopende presentaties die aan bod kwamen en de discussie die daarna werd gevoerd.

Vragen en discussie

Veel wegbeheerders zijn bezig met het voorbereiden of uitvoeren van het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom, of willen zij specifieke wegen aanpakken met een nieuwe weginrichting. Tegelijkertijd merken wij dat veel wegbeheerders met vragen zitten, en onderzoeken en adviezen regelmatig leiden tot nieuwe discussies.

Praktijkcases en onderzoek

Tijdens Sharing & Daring hebben verschillende collega’s een presentatie verzorgd. Zo deden we voor gemeente Amsterdam onderzoek naar de effecten van de GOW30 op instelling van de verkeerslichten en de gevolgen van noodzakelijke aanpassingen op de verkeersveiligheid en geloofwaardigheid van de regling. Voor zowel gemeente Volendam als Zoeterwoude deden we onderzoek naar en brachten we advies uit over de inrichting van beoogde GOW30 wegen. In de afrondingsfase zitten we voor gemeente Utrecht met een impactanalyse 30 km/h op het openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Genoeg kennis om elkaar over bij te praten en inzichten om te delen.

De discussie werd vanuit verschillende invalshoeken gevoerd. Zowel rondom inrichtingseisen, na te streven doelen en benodigde gedragsmaatregelen, als meer specifiek: de impact op de omgeving, verkeerslichten en betrokken stakeholders. Kortom, een nuttige bijeenkomst waarmee we onze horizon verder hebben verbreed.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Heb je een concrete vraag of wil je advies inwinnen over de inrichting van een specifieke plek? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Op 29 juni a.s. organiseren we samen met Goudappel een eendaagse cursus: Wegwijs in het Nieuwe 30. Wil je hierbij zijn? Meer informatie & aanmelden.