Nieuws

Van afstudeerproject naar pilot: Joris Rijkers over ‘zijn’ Fiets Peloton Module

Vaak belanden afstudeerprojecten na publicatie in diepe lades. Niet in het geval van Joris Rijkers. De adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants ziet zijn Fiets Peloton Module in pilot-vorm nu al terug in het straatbeeld. Binnenkort ook bij een verkeerslicht in zijn eigen Breda. “Met familie en vrienden ga ik de slimme groentijdregelaar voor groepen fietsers straks zelf uitproberen.”

Als hbo-student Mobiliteit aan de BUas, kwam Joris Rijkers bij DTV Consultants terecht. Voor zijn afstudeeronderzoek keek hij welke technologie rondom het regelen van groentijd voor groepen fietsers in Nederland is geïmplementeerd. Zijn conclusie: de technieken die er zijn werken onvoldoende efficiënt. Nog te veel groentijd wordt ‘verspeeld’ aan fietsers die juist sneller of langzamer rijden dan gemiddeld. Zonde, want dan staat het overige verkeer langer voor het verkeerslicht te wachten dan nodig.

Fiets Peloton Module

Samen met zijn afstudeerbegeleider Marcel Willekens bedacht Joris hoe het dan wél moest. Zo ontstond het idee van de Fiets Peloton Module: een open source software programma dat ingeladen kan worden in verkeersregelsystemen. De software is gekoppeld aan een camera of radar, waardoor er een slim verkeerslicht voor fietsers ontstaat. Joris legt uit: “De technologie registreert de snelheid van fietsers. Merkt de technologie op basis van de snelheid dat de fietsers die komen aanrijden een groepje vormen, dan worden die fietsers gemarkeerd als een peloton. De groentijd wordt aangepast zodat het peloton zonder stoppen kan doorfietsen.” Een groot voordeel van de Fiets Peloton Module is dat het verkeerslicht nooit te lang of te kort op groen staat doordat dus naar de snelheid van iedere individuele fietser wordt gekeken.

Pilot-projecten

Meerdere gemeenten hebben immers oren naar de Fiets Peloton Module, onder meer als effectief middel om de doorstroming voor fietsers en CO2-reductie in de stad te bevorderen. Na een eerste pilot in Helmond tijdens de Automotive Week dit voorjaar, beginnen binnenkort ook Breda en Den Bosch aan een proef. Delft en Utrecht volgen binnen afzienbare termijn. “Het is uniek dat je met jouw afstudeerproject bijdraagt aan grote maatschappelijke opgaven”, zegt Joris trots. De Fiets Peloton Module won bovendien al de Tour de Force Initiatiefprijs 2023.

Perfectionering

Ondertussen werkt Joris hard door aan de verdere ontwikkeling van de Fiets Peloton Module. “De praktijkproeven worden nu gedaan met één peloton, maar we willen kijken of we meerdere groepen fietsers achter elkaar prioriteit kunnen verlenen”. Op termijn ziet hij ook ruimte voor een module die niet werkt op basis van camera of radar, maar fietsers en hun snelheden detecteert op basis van een smartphone-app of ingebouwde chip in fiets of e-bike. “Verder onderzoeken we nog wat de effecten zijn van het geven van de groentijd op maat voor fietsers voor andere weggebruikers.”

Fietstocht

Joris kan niet wachten om de ‘vinding’, die hij namens DTV Consultants en mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL mede ontwikkelde, aan familie en vrienden te tonen. Zodra de pilot in Breda draait, neemt hij ze mee voor een fietstochtje door de stad. “Als het goed is hoeven we niet voor het verkeerslicht te stoppen”, besluit hij grappend.

Meer weten over de Fiets Peloton Module? Lees meer of neem contact op met één van onze adviseurs.