DTV sluit zich aan bij City Deal Ruimte voor Lopen

Het belang van loopvriendelijke infrastructuur moet, meer dan nu het geval is, tussen de oren van beleidsmakers en ontwerpers komen. Voor DTV is dit reden om zich aan te sluiten bij de City Deal Ruimte voor Lopen. Directeur Paul van den Bosch ondertekent de City Deal tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 3 oktober in Amsterdam.

Maar liefst vijf nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal Ruimte voor Lopen. Naast DTV gaat het om de bureaus Goudappel, Movares, Royal HaskoningDHV en het programma Mooi Nederland van het Ministerie van BZK. Op 3 oktober op het voetgangerscongres in Amsterdam – zetten zij hun handtekening.

Loopvriendelijke infrastructuur is niet alleen van belang omdat bijna iedereen vrijwel dagelijks voetganger is, maar ook omdat lopen ontzettend gezond is voor jezelf en de omgeving. Bovendien draagt het bij aan de sociale cohesie, is het een onmisbaar onderdeel van de reis van deur-tot-deur met andere vervoermiddelen en het stimuleert een vitale lokale economie.

Iedereen is voetganger

In Nederland wordt jaarlijks bijna negen miljard kilometer te voet afgelegd. Dat klinkt als ontzettend veel, maar eigenlijk is het niet zo vreemd. Iedereen die te voet aanwezig is in de openbare ruimte is voetganger, zowel in beweging als in stilstand, inclusief zij die daarbij gebruikmaken van loophulpmiddelen, rolstoelen of andere eenvoudige voertuigen die noodzakelijk zijn voor hun beweging in de openbare ruimte.

Allemaal zijn we vrijwel dagelijks voetganger; als we lopen van herkomst naar bestemming, als onderdeel van een ketenverplaatsing (bijvoorbeeld naar de bushalte, naar de fiets of naar de auto), of als we een ommetje maken of buiten verblijven.

Lopen is populair

Lopen is ontzettend goed voor je gezondheid. Niet alleen voor jezelf, meer lopen zorgt immers aantoonbaar voor gezondheidswinst, maar ook voor de omgeving. Het is de meest duurzame manier van verplaatsen, want het gaat zonder vervuiling en met een klein ruimtebeslag. Niet voor niks wordt lopen steeds populairder. Onder de inwoners van Nederland, maar ook onder plannenmakers in het ruimtelijk domein.

En dat is een breuk met het verleden. Tot voor kort werd lopen namelijk zo vanzelfsprekend gevonden, dat bij de inrichting van de openbare ruimte nauwelijks rekening werd gehouden met de voetganger. Weliswaar werden de meeste straten ‘vanzelfsprekend’ uitgerust met trottoirs, maar de breedte daarvan is vaak niet op basis van de behoefte van de voetganger, maar op basis van de beschikbare ‘restruimte’.

Bovendien wordt die ruimte ook nog vaak gebruikt voor allerlei andere tijdelijke of permanente zaken: lichtmasten, verkeersborden, bomen, containers of bouwmaterialen. Gelukkig wordt het belang van lopen en dus van ‘loopvriendelijke infrastructuur’ steeds beter onderkend en gaan steeds meer gemeenten en andere wegbeheerders over tot het ruimte scheppen voor de voetganger en het loopvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.

Partner van de City Deal Ruimte voor Lopen

In de City Deal Ruimte voor Lopen zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samenwerking met koplopende steden, beleidsverantwoordelijke ministeries en andere partijen om samen te experimenteren en kennis op te doen. Het zijn voorbeeldprojecten voor andere steden om van te kunnen leren.

Voor DTV is lopen altijd al een vanzelfsprekende schakel geweest in de mobiliteitsketen. Binnen de City Deal zetten we onze kennis en expertise, maar bovenal ons enthousiasme over lopen, in om samen met de partners de positie van de voetganger te verbeteren in beleid en ontwerp. Op die manier dragen we bij aan een veilige en voor iedereen toegankelijke buitenruimte.

Bovendien maken we actief werk van het implementeren van alle opgedane kennis en expertise over voetgangers in ons opleidingen- en cursusaanbod. Hiermee brengen we het belang van een voetgangervriendelijke openbare ruimte ook tussen de oren van onze studenten en cursisten, en geven we hen handvatten om daar voortvarend mee aan de slag te gaan.

City Deal ruimte voor lopen

Directeur Paul van den Bosch zet zijn handtekening